Pracovní tiskoviny

Posted by admin On Listopad - 21 - 2011

Pro usnadnění spolupráce s Oriflame je připravena důležitá literatura a pracovní tiskoviny Oriflame. Slouží poradcům po celou dobu jejich členství. Některé z nich jsou poradcům přikládány ke každé první objednávce v katalogovém období, jiné si je možné kdykoliv objednat nebo zakoupit. Nejdůležitější je pro poradce katalog a mimořádná nabídka, které předkládá svým zákazníkům.

Katalog- je hlavním obchodním nástrojem a zároveň „výkladní skříní“.

Mimořádná nabídka- neboli leták výrobků v doprodeji, nabízí nabídku výrobků s výraznou slevou.

Business and Beauty- dříve pod názvem Svět Oriflame, časopis, ve kterém lze nalézt všechny důležité a především aktuální informace o Oriflame.

Všechny tři vyjmenované tiskoviny získává poradce zdarma vždy s první podanou objednávkou v katalogovém období a předkládá je zájemcům o objednání.

Dále má možnost si objednat následující brožury a letáky:

 Brožura Wellness by Oriflame
 Brožura recepty Wellness
 Leták složení výrobků Wellness by Oriflame
 Záložka do katalogu
 Kniha krásy
 Brožura Jak získávat kontakty (prospekting)
 Leták Oriflame výhoda
 Kartička Oriflame Way
 Ceník
 Toto je Oriflame
 Krok jedna (prezentátor)
 Krok dva (prezentátor)
 Akademie krásy 1. díl (pleťová a tělová kosmetika)
 Akademie krásy 2. díl (dekorativní kosmetika a vůně)
 Osobní karty/blok
 Kapesní kalendářík a kartička platnosti katalogů Oriflame 2011
 Diář 2012
 Cesta k úspěchu
 Internetový leták
 Objednávkový blok
 Průvodce péčí o pleť
 Paleta barev Oriflame
 Brožura Toto je Oriflame
 Příručka pro sponzora

Každý aktivní kosmetický poradce obdrží zdarma sadu tiskovin na následující katalogové období. Pro účely distribuce sady tiskovin je za aktivního poradce považován ten, který objednal v aktuálním období (např. katalog 7) nebo podal alespoň jednu osobní objednávku v jednom z předchozích tří uzavřených katalogových období (katalog 4-6). Pokud poradce podá objednávku např. v době platnosti Katalogu 7, společně s výrobky obdrží zároveň sadu tiskovin na následující katalogové období:

Katalog 8, Business and Beauty 8 a Ceník 8. Tedy vše s předstihem. Má tak možnost prostudovat si obsah následujícího katalogu včetně všech mimořádných nabídek, připravit na ně své zákazníky a zároveň jim poskytnout čas na rozmyšlenou.
Jednotlivé tiskoviny jsou také v prodeji, a to s předstihem od začátku platnosti předchozího katalogu. Neaktivní kosmetičtí poradci sadu tiskovin zdarma nedostávají, ale mohou si jednotlivé tiskoviny zakoupit. Oriflame zpravidla několikrát za rok zasílá katalog a ceník neaktivním kosmetickým poradcům, kteří podali v posledních 10 uzavřených katalogových obdobích alespoň jednu objednávku.